Administratiekantoor Mardus
 

Bedrijfsstructuur en rechtsvorm van de onderneming

Als startende ondernemer heeft u de keuze uit verschillende soorten rechtsvormen. Welke rechtsvorm past het beste bij uw onderneming? Elke vorm heeft zijn voor- en nadelen. Hieronder een kort overzicht.

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid:

  • Eenmanszaak (EZ). Veel startende ondernemers kiezen voor een eenmanszaak, u bent de enige verantwoordelijke voor het bedrijf. U bent prive aansprakelijk voor zakelijke schulden. Over de winst uit uw onderneming betaald u inkomstenbelasting. U dient ook rekening te houden met de omzetbelasting.
  • Maatschap (mts). Een vorm waarbij 2 of meer personen samenwerken onder dezelfde bedrijfsnaam. De eigenaren, ook wel maten genoemd, voeren beroepsmatige (fysiotherapeut, advocaat, tandarts, psycholoog) activiteiten uit. Iedere maat is prive aansprakelijk voor een gelijk deel. Elke maat betaalt zelf inkomstenbelasting over zijn deel van de vergoeding. U dient ook rekening te houden met de omzetbelasting.
  • Vennootschap onder firma (vof). Samenwerking met 2 of meer personen onder een gemeenschappelijke naam. iedere deelnemer is prive aansprakelijk voor de gehele onderneming. Elke vennoot betaalt zelf inkomstenbelasting over zijn deel van de vergoeding. U dient ook rekening te houden met de omzetbelasting.
  • Commanditaire vennootschap (cv). Een samenwerking van 2 of meer personen onder een gemeenschappelijke naam. Iedereen die deelneemt is een vennoot. Er zijn beherende vennoten, deze hebben de dagelijkse leiding, en stille vennoten, deze bemoeien zich niet actief met het bedrijf, de geldschieters. Elke beherende vennoot betaalt zelf inkomstenbelasting over zijn deel van de vergoeding. U dient ook rekening te houden met de omzetbelasting.

Met rechtspersoonlijkheid:

  • Besloten vennootschap (bv). U kunt een bv alleen of met andere oprichten. U bent inpricipe niet prive aansprakelijk met uw privévermogen. Het kapitaal is verdeeld in aandelen, deze zijn op naam en dus besloten. Over de winst moet vennootschapsbelasting betaald worden. Als directeur of bestuurder kunt u in dienst zijn bij de bv, deze houdt dan loonheffing in over uw loon. Ook kunt u in dienst zijn bij een holding bv. Tevens dient er rekening gehouden worden met de dividendbelasting en omzetbelasting.
  • Naamloze vennootschap (nv). Indien u veel kapitaal nodig heeft voor uw onderneming kunt u kiezen voor een NV. U heeft een startkapitaal van € 45.000,-- nodig. Bestuurders zijn in principe niet prive aansprakelijk. het kapitaal is verdeeld in aandelen, deze zijn in handen van aandeelhouders. Over de winst betaalt u vennootschapsbelasting. Houdt ook rekening met de dividendbelasting en de omzetbelasting.
  • Vereniging. Een organisatie die niet als doel heeft winst te maken, dit mag overigens wel. De winst dan gebruikt worden voor maatschappelijke activiteiten van de vereniging. Alle appartementseigenaars zijn verplicht lid van een Vereniging van Eigenaars (VvE). Een vereniging zonder onderneming betaalt geen belasting.
  • Stichting. Een stichting die niet als doel heeft winst te maken. De winst die gemaakt wordt moet worden uitgegeven aan het behalen van het ideële doel van de stichting. Een stichting zonder onderneming betaalt geen belasting.