Administratiekantoor Mardus
 

Jaarrekening

Een jaarrekening is een financieel overzicht dat een bedrijf jaarlijks opstelt om inzicht te geven in de financiële positie en prestaties van het bedrijf over het afgelopen boekjaar. De jaarrekening bestaat uit een aantal financiële overzichten, waaronder de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze overzichten.

De balans geeft inzicht in de financiële positie van het bedrijf op een bepaald moment, waarbij de activa (bezittingen) en passiva (schulden) worden vergeleken. De winst- en verliesrekening toont de omzet, kosten en winst van het bedrijf over het afgelopen boekjaar. De toelichting op deze overzichten bevat aanvullende informatie en details over de financiële transacties van het bedrijf.

Jaarrekeningen zijn vaak vereist bij het aangaan van een financiering zoals een hypotheek.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.